Warsztaty z prawa i architektury

Edukacja architektoniczna.

Wszyscy, którzy myślą o tym by w przyszłości studiować architekturę, mają możliwość przygotować teczkę prac wymaganą w trakcie rekrutacji na wyższe uczelnie. Mogą także doskonalić swoje umiejętności w rysunku podczas dodatkowych zajęć prowadzonych w pracowni plastycznej. Spotkają się tam z profesjonalnym artystą, uzyskają pomoc i możliwość rozwoju pasji plastycznych.

Architektura to połączenie humanistyki z techniką - to doskonała szansa na przyszłość!

Edukacja społeczno – prawna.

Jak przygotować się do studiowania na wybranych kierunkach: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filozofia, historia?

Zajęcia z edukacji społeczno – prawnej umożliwiają uczniom nabycie wiadomości z zakresu socjologii, polityki, prawa krajowego

i międzynarodowego, ustroju Rzeczpospolitej Polskiej i stosunków międzynarodowych.

Pozwalają na rozwijanie społecznych i obywatelskich umiejętności oraz kształtowanie i umacnianie korzystnych postaw społecznych i obywatelskich.

Uczniowie mogą realizować projekty społeczno - patriotyczne, jak również uczestniczyć w otwartej rozprawie głównej

w postępowaniu karnym, brać udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych.

Spotkanie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Z okazji Dnia Edukacji Prawnej (15 marca) uczniowie z klas humanistycznych XV LO wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami

zawodów prawniczych z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

Oddział w Bydgoszczy.

Młodzież poznała ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce, organizację pracy sądu, rodzaje rozpoznawanych spraw, sposoby kontaktu obywatela z sądem, zasady uczestnictwa w postępowaniu sądowym, możliwości uzyskania pomocy prawnej itp. Obserwując przebieg procesu karnego uczniowie zyskali możliwość samodzielnego wydania wyroku.

Kolejny etap na drodze edukacji prawnej okazał się bardzo owocny. Młodzi kształtują umiejętności służące budowaniu postawy obywatelskiej i przygotowują się do dalszej edukacji.


 


   aktualności: 3 (9 KB)    

Masz pytania? Napisz do nas!

Pilewska Beata bemell@o2.pl

Kutyła Mariola markutyla1@gmail.com

Łukaszewicz Iwona iwonrad@interia.pl

Marcin Maćkiewicz mackiewicz@licemxv.edu.pl